Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite072007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Аналіз руху грошових коштів » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

Аналіз руху грошових коштів


Звіт про рух грошових коштів завершує комплекс грошової звітності підприємства. Мета цього звіту - показати , як циркулюють грошові кошти компанії. Він вказує звідки кошти надійшли та на що їх було витрачено, і є дуже важливим документом для пояснення змін різних коефіцієнтів ліквідності.

Дехто із спеціалістів дотримується думки, що показники звіту про рух грошових коштів є надійнішими, ніж показники звіту про фінансові результати, якими значно легше маніпулювати. Багато операційних переміщень коштів у звіті про фінансові результати просто не знаходять відображення. Це можна пояснити тим, що він складається за методом нарахувань, що дозволяє точніше співвіднести, прибутки компанії отримані за певний період часу, та її витрати. І хоча визначення виручки та витрат за період є досить важливим, проте він може не відображати деякі важливі аспекти діяльності компанії.

Раніше звітність про рух грошових коштів виконувалися у самих різних форматах, а зараз її стандартизовано та уніфіковано до форми, що зображена у дещо спрощеному вигляді мал.. 1.
Правила за якими складається звіт про рух грошових коштів дуже прості. Кожного разу, коли компанія перераховує грошові кошти на будь-які цілі, у звіті це відображається як витрата. Це єдине правило і його простота означає, що дуже складно знайти механізм приховування неприємної правди про реальний фінансовий стан компанії.

Та, незважаючи на простоту, даний документ не може повністю замінити звіт про фінансові результати, оскільки останній дає змогу чітко розмежувати наприклад, поточну плату за електроенергію та виплату грошей за будівлю котру компанія займатиме наступні 20 років.
В цій роботі я простежу логіку, на якій базується звіт про рух грошових коштів та спробую пояснити, як його може використовувати керівництво компанії.

Метод джерел та витрат коштів.

Щоб отримати дані, необхідні для складання звіту про рух грошових коштів звертаємося до декількох стандартних джерел та використовую певну методику.

Для прикладу навожу баланс за 1994 – 1995 роки. Для зручності порівняння показників по роках звіт складено у вертикальній формі. У верхній частині балансу розташовано активи, а у нижній - зобов’язання. Праворуч додано ще дві колонки “Джерела” та “Витрати”.

Заміна будь-якої статті у балансі обов’язково знайде відображення в одній із цих колонок.

- Якщо заміна спричинила відтік коштів, відповідний запис слід внести у графі “Витрати”
- Якщо, навпаки, йдеться про надходження коштів, тоді запис робиться в графі “Джерела”
Звернемося до двох наведених статей
1. необоротні активи - 10 000 дол. – витрата коштів
2. податки 500 – джерело коштів
Логіка першого запису - цілком очевидна. Необоротні активи збільшилися від 22,5 тис. Доларів до 32,5 тис. Доларів. Компанії довелося виписати чек на 10 тис. Доларів. (задля зручності зараз ми ігноруємо переоцінку та амортизацію.
Другий запис є менш зрозумілим. Сума податку збільшилася з 2,5 тис. До 3 ти. Доларів. Але як підвищення податку може стати джерелом коштів? Справа у тому, що податки у розмірі 3 тис. Доларів, показані у балансі як боргові зобов’язання, поки ще не сплачені. Тобто компанія має можливість використати урядові гроші, яких на 500 доларів більше, ніж у минулому році, тобто на даний момент цю суму можна вважати додатковим джерелом фінансування. Звісно, у встановлений час цей борг доведеться сплатити, але тоді ця сума взагалі зникне зі статей балансу та буде віднесена до графи “Витрати”

Правила складання звіту

Повний звіт про рух грошових коштів зображено на малюнку 2 Всі зміни у статтях балансу відображено у колонках “Джерела” або “Витрати” Сума витрат дорівнює сумі джерел. Так , власне, буде завжди. Правило завдяки якому процес класифікації та “рознесення” по колонках значно полегшується: Схематично це правило виглядає таким чином:

Збільшення Зменшення
Активи Витрати Джерела
Зобов’язання Джерела Витрати

Щоб зробити той чи інший запис в ту чи іншу колонку, потрібно пересвідчитися що дійсно відбулися зміни у певній статті балансу, та відповісти на такі запитання:
- Ця стаття належить до активів чи до зобов’язань,
- Її показник збільшився чи зменшився,
Далі цифра автоматично втрапляє у потрібну колонку.

Прихований рух коштів

Тут потрібно бути обережним. Непрямий метод фіксує лише “чисті” переміщення коштів між статтями балансу. Звісно “чисті” зміни в статтях балансу можуть бути результатом зустрічних переміщень коштів, що взаємопогашаються. Повний зміст повинен відображати не кінцеві результати, а безпосередньо рух коштів. Ще більше важливим може бути те, що деякі зміни у статтях балансу взагалі не пов’язані з рухом коштів – прикладом може бути переоцінка вартості необоротних активів. Інколи слід пильніше придивлятися до деяких показників, щоб побачити приховані зміни.

Початкове та підсумкове сальдо: “примирення” рахунків
Після визначення джерел надходжень коштів та їх витрат можна у тому чи іншому форматі скласти звіт про рух грошових коштів, який допоможе керівництву компанії звернути увагу на певні аспекти її діяльності.

Так, фінансове становище компанії може погіршуватися навіть за умов досягнення доволі високого рівня прибутковості. Щоб пояснити це протиріччя, слід зіставити значення початкового та підсумкового сальдо рахунку грошових з нетто величиною грошового потоку за даний період. Такий спосіб дає уявлення про:
- початковий залишок грошових коштів
- постатейний відтік коштів
- постатейне надходження коштів
- підсумковий залишок грошових коштів

(Сальдо грошових коштів може бути позитивним та негативним. Позитивним від буде, якщо грошові кошти зазначені як активи, а негативний вказує, що ці кошти запозичені, скажімо у виг8ляді короткострокового банкірського кредиту)
Форма звіту такого типу проілюстровано на мал.. 3

Необхідні дані можна взяти безпосередньо зі звіту про рух грошових коштів (мал..2). Дані з графи “Витрати” фіксуються тепер як відтік грошових коштів, а дані з графи “Джерела” – як їх надходження. З цього правила маємо лише один виняток: не фіксуються зміни надходжень/ видатків “Грошових коштів” та “короткострокових кредитів” , оскільки ці показники враховуються у початковому та підсумковому сальдо грошових коштів.
- Сумарний відтік коштів – 128540 дол. (від’ємне значення)
- Сумарне надходження коштів – 6000 дол. (позитивне значення)
- Отримуємо чистий потік грошових коштів (різниця потоків) – 6850 доларів (від’ємне значення)
Додавши обсяг чистого потоку до початкової суми коштів у 1750 дол. (позитив), отримуємо підсумковий залишок грошових коштів у 5100 дол. (від”мне значення).
Звіт чітко ілюструє головні зміни ситуації з коштами у даній компанії. Навіть побіжний огляд статей звіту зробить зрозумілою причину отримання від”ємного підсумкового результату. Компанія витратила 10 000 дол. На придбання необоротних активі. Ці досить значні капіталовкладення не компенсувалися адекватними надходженнями коштів. Активи було поповнено за рахунок коштів поточної операційної діяльності.
Такий значний від’ємний показник потоку грошових коштів також пояснює, чому коефіцієнт поточної ліквідності впав від 1.8 до 1.2 рази, а коефіцієнт заборгованості компанії зріс від 47 до 54%.
Довгостроковий та короткостроковий аналіз
Інформація зі звіту про рух грошових коштів, зображеного на мал.. 3, набагато повніше висвітлює становище компанії, ніж показники самого тільки балансу чи звіту про фінансові результати. Альтернативні форми звіту про рух коштів надають ще більше інформації.
На мал.. 4 ті самі дані подано в іншій формі. З одного боку, вона розмежовує довгострокові та короткострокові перспективи джерела надходжень коштів, а з іншого, - довгострокові та короткострокові перспективи витрат.
Кожен із записів з колонки “Джерела” заноситься у відповідну графу до довгострокових чи поточних джерел. Те ж саме відбувається із записами колонки “Витрати”. Показники в кожній з отриманих чотирьох граф сумуються и отримуємо чотири суми для порівняння.
Бачимо, головна витрата коштів відбулася в довгостроковому розділі. Мова йде про придбання необоротних активів на суму 10000 дол..
Відповідна графа “довгострокових надходжень” містить суму 2250 дол. Сумарний обсяг коштів, залучених у бізнес за рахунок поточних джерел фінансування. Як, бачимо, що це саме той випадок: найбільший обсяг надходжень коштів маємо саме за рахун6ок поточних джерел.
Більшість коштів було отримано за рахунок кредиторської заборгованості та банківського овердрафта. Обидва борги потрібно сплатити у 12- місячний термін. Таким чином, компанія використовувала поточні джерела надходжень для фінансування довгострокових витрат на поповнення своїх необоротних активів.
Дана форма звіту про рух грошових коштів означає, що поточні зобов’язання зросли значно більше, ніж оборотні активи, що призвело до погіршення коефіцієнт поточної ліквідності компанії.
Показники заборгованості упродовж 1994-95 років також погіршилися.
Довгострокова та короткострокова стратегії
На мал..5 в скороченому вигляді відтворено поточні та довгострокові параметри з мал.. 4 без деталізації: лише підсумкові величини по розділах. Стрілки показують напрямки переміщення коштів. Найзначнішим переміщення грошових коштів компанії упродовж 1994-95 років було вилучення 7500 дол. З поточного обороту та інвестування цієї суми у довгострокову сферу.
Ця стратегія створює проблему поточні зобов’язання необхідно швидко повертати, що неможливо зробити шляхом повернення коштів з довгострокової інвестиції. Тому для повернення зобов’язання потрібно знайти нові джерела фінансування . Стрілка на верхній частині мал.. 5 позначає ризикове використання коштів.
Широко відоме ф


Автор: Admin 10 июля 2007 | Переглядів: 14073 | Коментарi: 635
 (голосов: 0)


1 2 | Сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Реальные процессы, происходящие в мире, говорят о том, что сейчас формируется единая цивилизация землян. Разум или вера?


18 августа 2011 17:49

Gosh, I wish I would have had that infoamrtoin earlier!


2 июня 2012 14:38

D70KSQ <a href="http://ctprwwtmpsbe.com/">ctprwwtmpsbe</a>


2 июня 2012 22:39

Gs5zBV , jhyaulawoigh, [link=http://hybdgcjrnzdy.com/]hybdgcjrnzdy[/link], http://ftgqnqrjokce.com/


4 июня 2012 00:517 июня 2012 16:1118 июня 2012 09:4823 июня 2012 18:4225 июля 2012 22:1827 июля 2012 06:3531 июля 2012 19:237 августа 2012 17:4414 августа 2012 05:4917 августа 2012 22:4626 августа 2012 10:526 сентября 2012 22:3821 сентября 2012 02:4623 сентября 2012 16:392 ноября 2012 04:545 ноября 2012 15:4511 ноября 2012 14:5020 ноября 2012 04:0729 ноября 2012 04:352 декабря 2012 10:147 декабря 2012 11:2810 декабря 2012 10:02

jfidxm payday loans TwXTGJ payday loans 8]]] Quick Quid >:-[


12 декабря 2012 15:33

The entire loan process is conveniently oriented towards loaners and works under easy terms. This often means that your particular utility bills will skyrocket soon as utilities charge extra to hide their costs. Many consumers have to consider new and innovative strategies when they wish to gain control of their financial circumstances. qLcTeda, car title loans, bnzobIP, car title loans, bVPMbSI, how do car title loans work, xCAnsbT,


21 трав 2013 14:48

<a href="http://www.pregnancysupporter.in/society-pressure.html">getting pregnant</a> This nedd to be the primary thing you do when you consider to get pregnant, whether or not you're attempting to get pregnant quickly. This is possible to get pregnant and reverse female infertility problems without the use of drugs, costly and complicated IVF or IUI procedure.


22 июня 2013 00:08

<a href="http://xrl.us/bpbznj
">how to get pregnant</a> In case of women ovulation problems, problems in the uterus, blockage of her fallopian tubes and age are contributory factors. It's amazing to see their testimonials to see all of the beautiful little life's which were created because one person did not accept her fate.


24 июня 2013 16:00

adipex online adipex without prescription - buy adipex online - http://www.waleez.com/


24 июля 2013 17:23

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть