Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.
1.2 Форми кредиту
Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).
Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.
Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про надання кредиту не укладаються.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
- сплати боржником за векселем;
- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);
- переоформлення комерційного кредиту на банківський.
У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.
Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.
Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.
Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.
Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, плато¬спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

1.3. Кредитні операції

Кредитні операції - це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників.
Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1)

Таблиця 1.1
Кредитні операції
Активні операції Пасивні операції
1. Кредитування клієнтів.
2. Кредитування інших банків.
3. Депозити в інших банках.
4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.
5. Кошти на коррахунках в інших банках. 1. Депозити клієнтів.
2. Депозити банків.
3. Кредити банків, у тому числі центрального.

Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції.
Позичкові операції- це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції - дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються.
Основний предмет позичкових операцій- кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується.
Кредити, які надаються банками, поділяються
1. за строками користування:
а) короткострокові - до 1 року,
б) середньострокові - до 3 років,
в) довгострокові - понад 3 роки
Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.
Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.
Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.
Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.
2. За забезпеченням:
а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);
в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);
г) незабезпечені (бланкові).
3. За ступенем ризику:
а) стандартні кредити;
б) кредити з підвищеним ризиком.
4. За методами надання:
а) у разовому порядку;
б) відповідно до відкритої кредитної лінії;
в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).
За строками погашення:
а) водночас;
б) у розстрочку;
в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
г) з регресією платежів;
д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
(Див. таблицю 1.2.)
Таблиця 1.2.
Види кредитів
Критерій Вид кредиту (позички)
1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний
-Пасивний
2. Термін. -До запитання (огульний)
• -Строковий, короткостроковий, середньостроковий
• довгостроковий
3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям
- Позички під нерухомість
- Позички приватним особам
- Позички фінансовим підприємствам
- Позички фермерам
- Позички на придбання або збереження цінних паперів
- Інші позички
4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів)
-На тимчасове накопичення засобів
-На споживчі цілі населенню (споживчий)
5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений)
- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом
6. Засіб. - Кредит грошима
- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника
7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком
- З підвищеним ризиком
- З граничним ризиком
- Нестандартний

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються по різних ознаках. (Див. таблицю


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 17076 | Коментарi: 538
 (голосов: 0)


1 2 3 4 5 6 | Сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 26 июня 2015 06:2226 июня 2015 08:2428 июня 2015 11:05

In some forms of alchemy these practical processes have spiritual parallels that involve cleansing the soul to achieve perfection and unlocking the inner being to access the very core of ones existence.Hypoxia causes a significant reduction of NO synthase activity.There is an increased rate of the condition in some families. priligy super p-force Courtesy Dr.B Embryonal carcinoma of a testis.Greenberger and Padesky Mind over Mood


28 июня 2015 19:5830 июня 2015 23:40

The basal layer of the epidermis contains special cells called melanocytesIn small bowel obstruction there are distended loops of small bowel proximal to the site of obstruction and multiple airfluid levels on upright or decubitus films.The contractive phase of the heartbeat is called priligy levitra new opening from the colon to the outside of the bodyintegrative medicine Combines mainstream medical therapies and CAM therapies for which there is some evidence for safety and effectiveness.To this day I have not regained full use of my left leg.


7 июля 2015 08:259 июля 2015 18:18

These companies manufacture products for the treatment of ED.A gravida para is a woman who has given birth times.Quick Hit In gonorrhea infection of the pharynx conjunctiva and rectum can occur. retin a for sale g.TreatmentA.


12 июля 2015 09:1912 июля 2015 20:0314 июля 2015 10:2415 июля 2015 15:31

Philadelphia PA Lea and FebigerDate last modified Accutane Additional diagnostic tests are based on the suspected etiology from the history and physical examination.Salt for example signified stability and solidity mercury or quicksilver brought change and transformation while sulfur mediated between the two leading to a balance between change and permanence.Systemic inflammation and oxidative stress in COPD leads to muscle wasting and malnutritionObtain cultures in all casesin men from the urethra in women from the endo cervix. canadian cialis It is heard on auscultation and can be felt by placing the ngers on the chest wall.d.Sakamoto K.Two distinct cytokines released from a human aminoacyltRNA synthetase.Massive PE leading to RVF Buy Viagra Online Relaxation of erectile tissue requires nitric oxide from nonadrenergicnoncholinergic neurons and the endothelium.loetschem.Excess aldosterone also increases the secretion of hydrogen ions into the lumen of the medullary collecting tubules results in metabolic alkalosis. viagra for men I EM ERGENCY M EDICIN E advanced EMTs emergency medical technicians and paramedics.In the aging rabbit endotheliumdependent CC relaxation was attenuated however eNOS was upregulated both in vascular endothelium and corporal smooth muscle Haas et al.The situation is different when a person or any other animal runs at full speed.Two projective personality tests are the use of Rorschach technique in which inkblots as shown in Figure are used to bring out associations and the Thematic Apperception Test TAT in which pictures are used as stimuli for making up stories FiguremgdL.He then inoculated nearly more people. healthy male viagra et al..


16 июля 2015 11:47

et al.Fever night sweats and weight loss suggest TB.The study was limited in that it was retrospective and relied on patient reports of surgical menopause and HRT use.Nudge Improving Decisions about Health Wealth and Happiness real viagra for sale online 178 Why the Test is Performed This test can help find the causes of hormone problems.pelvic exenterationThe colon is always involved and the duodenum is involved in of cases.From Black JM Hawks JH MedicalSurgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes th ed.Update Date Updated by Nancy J.pneumonia cialis 20mg for sale small arteryD..But the attached cytotoxic protein has to be protected other wise the immune system destroys the protein as it is being transported to the tumor. Cialis FIGURE A Bell palsy.A count of organismsmL represents significant bacteriuria.In external respiration oxygen is inhaled inhaled air contains about oxygen into the air spaces sacs of the lungs and immediately passes into tiny blood vessels capillaries surrounding the air spaces.Viral conjunctivitis a. Buy Levitra specialist in the study of hormone disorders ist ENDOCRINE SYSTEM G Give the meanings of the following conditions.optic disc Region at the back of the eye where the optic nerve meets the retina.Alternative Names Duhring disease References Graves diseaseEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Graves disease is an autoimmune disorder that leads to overactivity of the thyroid gland hyperthyroidism.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.Refer to the Pronunciation of Terms on for help with difcult or unfamiliar words.After sampling the uid surrounding her weekold fetus and reviewing the chromosomal picture the doctor explained to Mrs.Type I IFN counteracts the induction of antigen specic immune responses by lipidbased delivery of mRNA vaccines. Viagra Urgent vaccine research continues for diseases that threaten globally from the old enemy malaria to serious infections that have recently emerged especially HIVAIDS.


19 июля 2015 01:3419 июля 2015 19:0623 июля 2015 01:3524 июля 2015 21:4625 июля 2015 00:5825 июля 2015 20:0827 июля 2015 06:3630 июля 2015 16:2431 июля 2015 07:2531 июля 2015 22:11

b. atomoxetine costs 50 mg Each of these elements was associated with one of the humors air with blood fire with yellow bile earth with black bile and phlegm with water.hypoxia.Immunity means being resistant to an infection. Viagra VT is a tachyarrhythmia often caused by CAD MI hypoxia severe electrolyte disturbances CHF or medication toxicity.Exertional syncope is particularly common and is found in up to of cases.Lowgrade fever weight loss c.ilium ischium pubis Tadalafil expectorationMalignancies associated with AIDS are Kaposi sarcoma a cancer arising from the lining cells of capillaries that produces dark purplish skin nodules and lymphoma cancer of lymph nodes.The upward movement of the wings is produced by the contraction of muscle A which depresses the upper part of the thorax and causes the attached wings to move up.CauseseosinophiliaPhiladelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figureet al. super active viagra Kuan W.Over the past years two types of optical instruments have been devel oped to extend the range of vision the telescope and the microscope.d.Without treatment there may be a significant risk of intestinal cancer.which claimed the lives of so many already weakened by other forms of disease.vaccinationsThe adrenal cortex.osteophytes at the PIP joints Heberdens nodes Bony overgrowth and significant osteoarthritic changes i. cialis no prescription In addition if the antibiotic is basic it can readily reach much higher concentrations in prostatic fluid than in the plasma because of the pH gradient.Prevention In many cases the disorder is not preventable.J.The discrete energy spacing E m between the two states shown in Fig.


1 августа 2015 13:265 августа 2015 01:538 августа 2015 10:58

blockers are not commonly used as initial monotherapy in the absence of a specific indication because of adverse effects on some car diovascular outcomes especially in elderly patients. viagra buy in canada Lecture Bugs Drugs and BuddhaPsychoneuroimmunology Jim Pennebaker has researched expressive writing for patients with asthma and rheumatoid arthritis.After World War I Landsteiner moved to New York to take up a post at the Rockefeller Institute for Medical Research.MUSCULOSKELETAL SYSTEM Humerus A.Excision osteochondroma R calcaneusRicovery from preexistent symptoms can be immediate about mostly prostatodynia patients or delayed from days to several months presumably depending upon the degree of chronicity of inflammatory changes which may take time to subside. priligy eyaculacion precoz Each chapter contains a brief review of the background physics but most of the text is devoted to the applications of physics to biology and medicine.Another French physician Henri Coutard continued his work and by the s had established the principles of fractionated radiation therapy controlled low doses given at regular intervalsthat are still in use today.People who have social anxiety disorder have an intense fear of being in publicand particularly being observed in public..J.TH E HOR ROR OF R ABIES MORTALITY RATE FOR UNVACCINATED PATIENTS DIAGNOSED WITH RABIES Leslie Webster and Anna Clow grow the rabies virus in the lab it has a distinctive bulletlike shape.In this procedure the computer that controls the laser is first programmed for the amount and location of the corneal tissue to be removed.This condition called could lead to necrosis of tissue and a cerebrovascular accident. order cialis Alternative Names Serum angiotensinconverting enzyme SACE References Pincus MR Abraham NZ Carty RP.Jones had many problems with her job her husband and her family relationships.b.The Human Genome Projects rough draft was not a catalog of all the genes and what they didwhat it provided was a list of DNAs chemical subunits or bases.. retin a for sale Elsevier Saunders chapViral versus bacterial infectionoften difficult to distinguish but if patient has a cough and runny nose virus is more likely B.The management of urticaria is straightforward and typically is not altered by underlying etiology.abdominal pain weight loss anorexia. cialis 20 mg Coxiella burnetii Q fever e.


9 августа 2015 18:15

B.Neurogenic claudication refers to radicular leg or buttock pain that is caused by spinal stenosis.He does Questions l STEPUP TO MEDICINE not take any other medications. cheap cialis Lymph node biopsies laparotomy with liver and lymph node biopsies and splenectomy may be necessary for staging.After days of decrease in hormones the uterine endometrium breaks down and the menstrual period begins days toA B From Erkonen WE Smith WL.Elevated levels of the cmyc protein correlated with the loss of methylation of the third exon of the CMYC gene.How the Test is Performed You may be asked to wear a hospital gown or clothing without metal zippers or snaps such as sweatpants and a tshirt.Modalities a. action du propecia PETCT scanners were TIME Magazine s medical invention of the year inIf the problem develops slowly symptoms that may occur first include Feeling grumpy Feeling weak or tired more often than usual or with exercise Headaches Problems concentrating or thinking If the anemia gets worse symptoms may include Blue color to the whites of the eyes Brittle nails Lightheadedness when you stand up Pale skin color Shortness of breath Sore tongue Some types of anemia may have other symptoms.Among the numerous precautions needed were anticoagulants to prevent the blood from clotting as it passed through the tubes and mechanical pump.Views Obtain PA and lateral views for all patients who are well enough to be trans ported to the radiology department and maintain an upright position.QuiCk Hit avoid blockers in asth matics Diseases of the Pulmonary System l STEPUP TO MEDICINE TabLE Chronic Treatment of Asthma QuiCk Hit Severity Longterm Control Medications Mild intermittent None Side effects of inhaled corticosteroids are due to oropharyngeal deposition and include sore throat oral candidiasis thrush and hoarseness. order cialis Denberg MD PhD Mary Ann Forciea MD Robert H.The symptoms of peptic ulcer disease low blood sugar excess calcium in the blood and pituitary dysfunction usually respond well to treatment.Do not routinely use these drugs in CAD.Alcohol became an integral part of European culture. Buy Viagra Online FIGUREabnormal swelling of a metatarsophalangeal joint Accutane Multilobar consolidation indicates very serious illness.


10 августа 2015 01:28

. generic viagra Alternative Names Cholecystitis acute References Siddiqui T.It makes the right side of the heart work harder than normal.Identify and treat underlying cause a.Bilateral in up to onethird of the cases c. levitra 20mg tablets mfg gsk Hypoglycemic symptoms brought on by fasting b.mgdL.Symptoms of an abscess depend on where it is found but may include Fever Not feeling well malaise Pain This test is used to locate an abscess in the body.There is also a growing recognition that chronic inflammation may play a salient role in the pathogenesis of lung cancer as a tumour promoter an idea that was first proposed by Virchow in the s.human parvovirus hepatitis C hepatitis B EpsteinBarr virus EBV cytomegalovirus herpes zoster varicella HIV e.Quick Fix Smooth Out the Years You cant turn back the clock but you can minimize aging skin changes.Chest Radiology CompanionNociceptin in doses of Cialis Online A tissue sample is therefore needed for diagnosis.G Placement of an endoscope through the mouth and esophagus and into the stomach is used to diagnose gastric stomach disease.Sigmoidoscopy will miss of cancers.Examination of the trans mitted light reveals the missing wavelengths which identify the components in the substance.Originally from Australia Florey had moved to England in taking up his position at Oxford inThe heart is a pump consisting of four chambers two upper chambers called atria singular atrium and two lower chambers called ventricles.Ford A. Levitra The French word rale means rattle.ureaThe cells are then called keratinocytes reecting their composition of keratin. viagra for sale in canada Figures B B A B from Seidel HM et al Mosbys Guide to Physical Examination ed St.


15 августа 2015 05:2816 августа 2015 21:52

To stay away from interactions and see to it your therapy is effective you will should cheap nolvadex chat to your physician before beginning to take any kind of brand-new medicines and integrating them with Zimulti. The medicines in the tetracycline lesson have carefully cephalexin similar antimicrobial ranges, as well as cross resistance among them is usual. Microbes may be thought about at risk if the M. To see to it you always take advantage of your therapy inform your healthcare supplier if you have any kind of medical conditions that might need a dose modification - such as disorders impacting the shape of the penis, diabetic issues, chest discomfort, heart strike, blood cell problems, low or very high blood tension, renal, liver, or heart illness, uneven heart beat, stroke, blood flow problems, high cholesterol levels, lung veno-occlusive disease, hemorrhaging disorder, or stomach buy tretinoin cream online abscess. Physical body (General): Arthralgia, myalgia, and also fever regarding rash and also other signs suggestive find out more of delayed irritation. Prednisone really needs may transform if the patient has cheap prednisolone fever, significant ailment, surgical procedure, health care emergency or infection. Such mild adverse effects as cough, indigestion, heartburn ( pyrosis ), looseness of the bowels, problem, muscle discomfort, discomfort in the stomach, augmentin and flushing are possible at the beginning of your therapy.


17 августа 2015 07:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть