Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.
1.2 Форми кредиту
Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).
Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.
Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про надання кредиту не укладаються.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
- сплати боржником за векселем;
- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);
- переоформлення комерційного кредиту на банківський.
У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.
Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.
Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.
Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.
Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, плато¬спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

1.3. Кредитні операції

Кредитні операції - це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників.
Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1)

Таблиця 1.1
Кредитні операції
Активні операції Пасивні операції
1. Кредитування клієнтів.
2. Кредитування інших банків.
3. Депозити в інших банках.
4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.
5. Кошти на коррахунках в інших банках. 1. Депозити клієнтів.
2. Депозити банків.
3. Кредити банків, у тому числі центрального.

Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції.
Позичкові операції- це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції - дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються.
Основний предмет позичкових операцій- кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується.
Кредити, які надаються банками, поділяються
1. за строками користування:
а) короткострокові - до 1 року,
б) середньострокові - до 3 років,
в) довгострокові - понад 3 роки
Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.
Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.
Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.
Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.
2. За забезпеченням:
а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);
в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);
г) незабезпечені (бланкові).
3. За ступенем ризику:
а) стандартні кредити;
б) кредити з підвищеним ризиком.
4. За методами надання:
а) у разовому порядку;
б) відповідно до відкритої кредитної лінії;
в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).
За строками погашення:
а) водночас;
б) у розстрочку;
в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
г) з регресією платежів;
д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
(Див. таблицю 1.2.)
Таблиця 1.2.
Види кредитів
Критерій Вид кредиту (позички)
1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний
-Пасивний
2. Термін. -До запитання (огульний)
• -Строковий, короткостроковий, середньостроковий
• довгостроковий
3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям
- Позички під нерухомість
- Позички приватним особам
- Позички фінансовим підприємствам
- Позички фермерам
- Позички на придбання або збереження цінних паперів
- Інші позички
4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів)
-На тимчасове накопичення засобів
-На споживчі цілі населенню (споживчий)
5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений)
- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом
6. Засіб. - Кредит грошима
- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника
7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком
- З підвищеним ризиком
- З граничним ризиком
- Нестандартний

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються по різних ознаках. (Див. таблицю


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 17079 | Коментарi: 538
 (голосов: 0)


1 2 3 4 5 6 | Сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 


cialis billig kaufen ohne rezept sildenafil ratiopharm 100mg rezeptfrei kaufen
sildenafil neuraxpharm 100 mg 24 stГјck
<a href=" http://kamagraoraljellybilligurisikoloskaufen.com/ ">kamagra oral jelly billig u risikolos kaufen </a>
<a href=" http://clomidkaufenohnerezept.com/ ">clomifen ferring ohne rezept kaufen </a>
<a href=" http://kaufensuperp-forcerezeptfreiindeutschland.com/ ">super p force billig bestellen </a>


8 трав 2017 07:47

wh0cd39252 robaxin pills


8 трав 2017 19:25


viagra kaufen ohne rezept gГјnstig
kaufen finpecia rezeptfrei deutschland
finpecia 1mg kaufen
<a href=" http://kaufensuperp-forcerezeptfreiindeutschland.com/ ">super p-force in deutschland kaufen </a>
<a href=" http://viagragenerikakaufenindeutschland.com/ ">viagra generika online kaufen deutschland </a>
<a href=" http://viagrakaufen24stundenlieferung.com/ ">viagra kaufen auf rechnung </a>


9 трав 2017 11:18


achat sildenafil mylan
propecia prix algerie achat viagra en pharmacie en france
<a href=" http://sildenafilpfizer50mgprix.com ">sildenafil pfizer 50 </a>
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com ">vardenafil prix en pharmacie </a>
<a href=" http://cialissansordonnanceenfrance.com ">cialis sans ordonnance france </a>


9 трав 2017 14:38


kaufen finpecia rezeptfrei deutschland
dapoxetine kaufen schweiz
viagra professional online kaufen
<a href=" http://lasixohnerezeptkaufen.com/ ">furosemid ohne rezept bestellen </a>
<a href=" http://clomidkaufenohnerezept.com/ ">clomid kaufen ohne rezept </a>
<a href=" http://cialissuperactiveauseuropakaufen.com/ ">cialis super active aus europa kaufen </a>


9 трав 2017 16:21


viagra kaufen ohne rezept auf rechnung
sildenafil 100mg hexal
kamagra oral jelly kaufen schweiz
<a href=" http://cialis5mgohnerezeptbestellen.com/ ">cialis 5mg ohne rezept bestellen </a>
<a href=" http://tadalissxonlinekaufenschnellelieferung.com/ ">tadalis sx online kaufen schnelle lieferung </a>
<a href=" http://furosemidkaufenohnerezept.com/ ">furosemid kaufen ohne rezept </a>


9 трав 2017 18:27


acheter propecia pas cher
acheter clomid en pharmacie sans ordonnance
site securise achat cialis
<a href=" http://achatpropeciaparcartebancaire.com ">acheter propecia finasteride </a>
<a href=" http://propeciaprixpharmacie.com ">propecia prix </a>
<a href=" http://viagraenventelibreenfrance.com ">viagra en vente libre en pharmacie </a>


10 трав 2017 00:29


comprar kamagra oral jelly
kamagra oral jelly comprar
orlistat actavis 120 mg
<a href=" http://xn--comprarcialissuperactivegenrico-10c.biz/ ">comprar cialis generico contrareembolso </a>
<a href=" http://xn--comprarcialissuperactivegenrico-10c.biz/ ">comprar cialis super active genГ©rico </a><a href=" http://comprarcialisbarato10mg.biz/ ">comprar cialis generico barato </a>


10 трав 2017 21:09


generic viagra super active sildenafil 100mg
viagra super active 100 mg pills
como tomar levitra 20 mg <a href=" http://xn--tadalafilgenricoprecioenfarmacia-m3c.biz/ ">tadalafil generico precio </a><a href=" http://xn--tadalafilgenricoprecioenfarmacia-m3c.biz/ ">tadalafil generico mexico </a>
<a href=" http://xn--comprarcialisgenrico5mg-qcc.biz/ ">comprar cialis generico online </a>


10 трав 2017 21:25


onde comprar dapsona 100mg
onde comprar dapsona 50mg
cialis 5mg daily for bph
<a href=" http://xn--comprarfinasteridegenrico1mgespaa-v6c50a.biz/ ">comprar finasteride genГ©rico 1mg espaГ±a </a>
<a href=" http://xn--comprarfinasteridegenrico1mgespaa-v6c50a.biz/ ">comprar finasteride genГ©rico 1mg espaГ±a </a><a href=" http://xn--comprarviagrasinrecetamdicaespaa-x3c4z.biz/ ">se puede comprar viagra sin receta medica </a>


11 трав 2017 20:35


levitra 20 mg precio farmacia espaГ±a
comprar kamagra gel
comprar furosemide online
<a href=" http://xn--viagrasuperactive100mgcomprarenespaa-qpd.biz/ ">generic viagra super active 100 mg </a>
<a href=" http://comprarfurosemida40mgprecio.biz/ ">comprar furosemide 40 mg precio </a>
<a href=" http://comprarfurosemida40mgprecio.biz/ ">comprar lasix online </a>


11 трав 2017 22:58


comprar viagra generico seguro
comprar sildenafilo sandoz
comprar viagra por internet en espaГ±a
<a href=" http://comprarsildenafilocinfamed100mgprecio.biz/ ">comprar sildenafilo cinfamed 100 mg precio </a>
<a href=" http://comprarsildenafilocinfamed100mgprecio.biz/ ">sildenafilo actavis 50 mg comprar </a>
<a href=" http://comprarsildenafilocinfamed100mgprecio.biz/ ">sildenafilo actavis 50 mg comprar </a>


11 трав 2017 23:07


comprar lasix portugal
amoxicilina normon 500 mg precio comprar propecia online espaГ±a
<a href=" http://xn--comprarlasixgenricoporinternet-pxc.biz/ ">comprar lasix online </a>
<a href=" http://xn--comprarlevitrasinrecetaenespaa-64c.biz/ ">como comprar levitra sin receta </a>
<a href=" http://xn--sildenafil50mgprecioespaa-woc.biz ">que es sildenafil 50 mg </a>


12 трав 2017 09:25


sildenafil sandoz 50 mg
priligy precio en espaГ±a comprar propecia sin receta
<a href=" http://xn--comprarlevitrasinrecetaenespaa-64c.biz/ ">comprar levitra sin receta en espaГ±a </a>
<a href=" http://xn--sildenafil50mgprecioespaa-woc.biz ">foro sildenafil 50 mg </a>
<a href=" http://amoxicilina500mgpreciobarato.biz/ ">amoxicilina cinfa 500 mg precio </a>


12 трав 2017 11:49


comprar clomid sin receta
donde comprar dapsona en colombia
precio propecia 2015 espaГ±a
<a href=" http://comprarclomidsinreceta.biz/ ">comprar clomid espaГ±a </a>
<a href=" http://xn--cialisdailycomprarenespaa-woc.biz/ ">cialis daily compra en espaГ±a </a>
<a href=" http://comprarclomidsinreceta.biz/ ">comprar clomid sin receta </a>


12 трав 2017 12:42

tadalafil 20 mg generico
comprar cialis generico en farmacia madrid
levitra 20 mg precio farmacia
<a href=" http://comprarfurosemida40mgprecio.biz/ ">comprar furosemide 40 mg precio </a><a href=" http://xn--tadalafilgenricoprecioenfarmacia-m3c.biz/ ">tadalafil genГ©rico precio farmacia </a>
<a href=" http://xn--levitra20mgpreciofarmaciaenespaa-pcd.biz/ ">como tomar levitra 20 mg </a>


12 трав 2017 13:19


comprar sildenafilo
comprar viagra generico en farmacia sin receta kamagra oral jelly 100mg comprar <a href=" http://kamagraoraljelly100mgbaratasinrecetaprec
io.biz/ ">comprar kamagra oral jelly 100mg </a>
<a href=" http://comprarsildenafilocinfamed100mgprecio.biz/ ">comprar sildenafilo stada 50 mg </a>
<a href=" http://comprarviagraporinternetenespana.biz/ ">comprar viagra por internet de forma segura </a>


12 трав 2017 13:23


donde comprar cialis generico fiable
viagra en farmacia precio donde comprar cialis generico barato
<a href=" http://xn--viagrapreciofarmaciaespaa-woc.biz/ ">viagra precio farmacia espaГ±a </a><a href=" http://comprarcialisbarato10mg.biz/ ">comprar cialis generico online barato </a>
<a href=" http://xn--viagrapreciofarmaciaespaa-woc.biz/ ">precio viagra 50 mg farmacia </a>


12 трав 2017 14:41


orlistat actavis
orlistat actavis 120 mg precio donde comprar cialis barato <a href=" http://comprarcialisbarato10mg.biz/ ">comprar cialis barato 10mg </a><a href=" http://comprarcialisbarato10mg.biz/ ">comprar cialis original barato </a>
<a href=" http://orlistatactavis120mgprecio.biz/ ">orlistat actavis precio </a>


12 трав 2017 17:05


amoxil 875
viagra professional online uk
tadapox online
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Zithromax ">zithromax dosing </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Dapoxetine ">dapoxetine approved </a><a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/ ">online canadian pharmacy reviews </a>


13 трав 2017 00:49

wh0cd787863 generic phenergan


13 трав 2017 01:12


how much does xenical cost
metformin side effects
propranolol adverse effects
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Female-Viagra ">cnn female viagra </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Dapoxetine ">viagra with dapoxetine online </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Cipro ">side effects of cipro 500mg </a>


13 трав 2017 14:26

wh0cd111549 Viagra Online


14 трав 2017 10:53

wh0cd219582 cialis price


14 трав 2017 12:4315 трав 2017 16:46

wh0cd449839 cheap viagra


18 трав 2017 02:28

wh0cd969598 generic viagra


19 трав 2017 20:39

best place to buy viagra online usa
<a href=" http://buyviagracheapviagraerygr.com/ ">best place to buy viagra online forum 2015m </a>


21 трав 2017 01:08

can i order viagra online
<a href=" http://orderviagrabuyviagra.com/ ">order viagra online uk </a>


21 трав 2017 02:02

wh0cd571425 generic cialis


21 трав 2017 22:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть