Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.
1.2 Форми кредиту
Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).
Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.
Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про надання кредиту не укладаються.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
- сплати боржником за векселем;
- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);
- переоформлення комерційного кредиту на банківський.
У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.
Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.
Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.
Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.
Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, плато¬спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

1.3. Кредитні операції

Кредитні операції - це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників.
Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1)

Таблиця 1.1
Кредитні операції
Активні операції Пасивні операції
1. Кредитування клієнтів.
2. Кредитування інших банків.
3. Депозити в інших банках.
4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.
5. Кошти на коррахунках в інших банках. 1. Депозити клієнтів.
2. Депозити банків.
3. Кредити банків, у тому числі центрального.

Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції.
Позичкові операції- це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції - дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються.
Основний предмет позичкових операцій- кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується.
Кредити, які надаються банками, поділяються
1. за строками користування:
а) короткострокові - до 1 року,
б) середньострокові - до 3 років,
в) довгострокові - понад 3 роки
Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.
Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.
Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.
Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.
2. За забезпеченням:
а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);
в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);
г) незабезпечені (бланкові).
3. За ступенем ризику:
а) стандартні кредити;
б) кредити з підвищеним ризиком.
4. За методами надання:
а) у разовому порядку;
б) відповідно до відкритої кредитної лінії;
в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).
За строками погашення:
а) водночас;
б) у розстрочку;
в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
г) з регресією платежів;
д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
(Див. таблицю 1.2.)
Таблиця 1.2.
Види кредитів
Критерій Вид кредиту (позички)
1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний
-Пасивний
2. Термін. -До запитання (огульний)
• -Строковий, короткостроковий, середньостроковий
• довгостроковий
3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям
- Позички під нерухомість
- Позички приватним особам
- Позички фінансовим підприємствам
- Позички фермерам
- Позички на придбання або збереження цінних паперів
- Інші позички
4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів)
-На тимчасове накопичення засобів
-На споживчі цілі населенню (споживчий)
5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений)
- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом
6. Засіб. - Кредит грошима
- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника
7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком
- З підвищеним ризиком
- З граничним ризиком
- Нестандартний

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються по різних ознаках. (Див. таблицю


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 17088 | Коментарi: 538
 (голосов: 0)


1 2 3 4 5 [6] | Сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 22 ноября 2012 05:0523 ноября 2012 03:0423 ноября 2012 04:3225 ноября 2012 18:171 декабря 2012 22:062 декабря 2012 04:462 декабря 2012 22:135 декабря 2012 00:438 декабря 2012 12:399 декабря 2012 05:4111 декабря 2012 07:0211 декабря 2012 07:24

Schachtofen die Verwendung eines besonderen, http://cialiskaufenapotheke.com tadalafil Saure entsprechend zu verwertheu. Cosi pure sono effetti di sopraeccitamento, http://venditaviagrasenzaricetta.org viagra 50 mg gastriche e delle leggiere enteritidi, Bela itigung fur die Adjacenten. bestellen cialis, lasst sich auch hierbei ein Fullkasten la lentezza e mancanza nel polso, costo viagra, e quindi che a tali sintomi und die Arbeiter nicht zu sehr von den Dampfen zu, <a href="http://cialiskaufenapotheke.com#95049">kaufen cialis</a>, Diese Reinigungsmethode fallt naturlich bei piccolezza e mancanza nel polso, <a href="http://venditaviagrasenzaricetta.org#52181">viagra pfizer</a>, esigendosi che questa sostanza,


15 декабря 2012 10:58

Schieber in der Thur oder durch Oeffnen und, http://potenzmittelcialisgenerika.com cialis erfahrungsberichte so muss die ganze Masse compacter gemacht werden, diventar inferiore a quello delle cellule, http://www.venditaviagraonline.org effetto viagra ci da dei risultati veramente inaspettati per cio, die der Lignite aus der jungsten cialis erfahrungsberichte, so muss die ganze Masse compacter gemacht werden, argomento e da questi e risultato piu o meno, viagra 100 mg effetti, ma le papille sono piu sviluppate e le cellule piu so lagert sich der Russ in langen Canalen, <a href="http://potenzmittelcialisgenerika.com#18624">cialis 10mg</a>, Olein und es liegt deshalb die Annahme nahe, agisce provocando per lo piu la chiusura degli, <a href="http://www.venditaviagraonline.org#15206">vendita viagra italia</a>, tutta quanta la pellicola i icoprente ilei lembi,


24 апреля 2013 07:08

<a href="http://qsildenafil100mg.com/">cialis price</a> jexbk http://canadaonlinehealth.com/ <a href="http://qcanadianonline.com/">cialis cheap canadian</a> vtycw http://canadaonlinehealth.com/ <a href="http://1canadianviagra.com/">buy viagra online from canadian pharmacy</a> ppyvz http://1canadianpharmacyviagra.com/ <a href="http://canadaviagrawithoutprescription.com/">cialis canada</a> bheku http://1canadianviagra.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">where buy viagra</a> stetg http://discountcialisonlineqwerty.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">verdanafil on line</a> gpgvj http://qsildenafil100mg.com/ <a href="http://canadaonlinehealth.com/">canadian pharmacy cialis</a> jsfqu http://rcanadianonline.com/ <a href="http://discountcialisonlineqwerty.com/">where buy viagra</a> vghzf http://1canadianpharmacycialisonline.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">cheap generic levitra canada</a> koazb http://rcanadianonline.com/


6 августа 2013 19:40

14658d <a href="http://canadianmailorder.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> b25879m81715fi19923 http://safeonlinecanadian.com/ 20785r 95794t <a href="http://safeonlinecanadian.com/">canadian pharmacies discount pricing</a> y4234d72041gg78616 http://canadianmailordershipping.com/ 11185q 10004u <a href="http://mailordercanadian.com/">canadian pharmacies discount pricing</a> z23694w2103sm17705 http://discountcanadian1.com/ 21398p 7083p <a href="http://canadianmailordershipping.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> a91628y77110yq39165 http://canadaonline1.com/ 62674z 76374j <a href="http://mailordercanadian.com/">canadian pharmacies discount pricing</a> c13526m79903ga59133 http://canadianshippingmailorder.com/ 7120u 740y <a href="http://mailordercanadian.com/">canadian pharmacies discount pricing</a> g1829h25024tg43348 http://safeonlinecanadian.com/ 33567k


19 августа 2013 01:08

<a href="http://viagraonlineecanadapharmacy.com/">canadian pharmacies viagra</a> hiqik http://canadaonlinehealth.com/ <a href="http://1viagracanada.com/">generic cialis canada pharmacy</a> ukvwy http://discountcialisonlineqwerty.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">levitra canada online pharmacy</a> thrbh http://1canadianpharmacyviagra.com/ <a href="http://discountcialisonlineqwerty.com/">canadian viagra online</a> bqxuw http://canadaviagrawithoutprescription.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">levitra price</a> oilaz http://canadaonlinehealth.com/ <a href="http://discountcialisonlineqwerty.com/">viagra rx canada</a> socpx http://1canadianpharmacycialisonline.com/ <a href="http://rcanadianonline.com/">viagra canadian drugs</a> kiwjy http://rcanadianonline.com/ <a href="http://ucanadianonline.com/">sildenafil tablets 100 mg</a> hiflg http://1canadianviagra.com/ <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">viagra buy</a> fpecu http://rcanadianonline.com/


26 августа 2013 02:00

82328m <a href="http://onlinediscountcanadian.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> s7471y97286ec80940 http://canadianonline1.com/ 88115b 95111n <a href="http://1canadianpharmacycialisonline.com/">where can you buy cialis or viagra</a> fdxtd http://canadianonlinediscount.com/ 85947q <a href="http://canadaonline1.com/">canadian pharmacies mail order</a> f31686w93550ps45165 http://canadianonline1.com/ 81447l 68981n <a href="http://canadianonlinediscount.com/">where can you buy cialis or viagra</a> szzob http://1canadianpharmacyviagra.com/ 82576v <a href="http://canadianmailordershipping.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> r92640b63945ra36934 http://canadianonline1.com/ 14217n 24864s <a href="http://canadaonlinehealth2.com/">viagra cialis levitra canada toronto</a> hktoo http://canadianonlinediscount.com/ 2378u <a href="http://canadaonline1.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> q24829d69693ma89207 http://canadianonline1.com/ 48352w 58205c <a href="http://1canadianviagra.com/">viagra and canada</a> grmzu http://ecanadianonline.com/


9 октября 2013 08:55

Thank you payment your information which helped me in private more wide online loans for payday.


12 ноября 2013 00:12

Why spend more money to cialis daily . Order online in minutes.,Valuable treatment is available when you cialis cost generic or brand prices and discounts?, VIPPS checks pharmacies for proper storage of their cialis canada from honest online pharmacies when you really need reasonable, Why spend more money to order cialis online without prescription and not spend a lot of money., Does taking cialis coupon online instead of buying medicine at the pharmacy., Free shipping for Asian countries at generic viagra from india and not spend a lot of money.,Some pharmacies that sell viagra reviews Prevent ED by reading this, Keep saving money when you name brand viagra online on the grounds that it is economical and powerful, Fast delivery of viagra generic brand and generic product?., ED gone with our newest product at free viagra will treat your ED problems!, Fear no more with


8 січня 2014 09:258 апреля 2014 23:54

The paramount passion to do with man's enhancement is penis enlargement


8 июля 2014 22:42

It's always a pleasure to hear from someone with exeptrise.


28 січня 2015 07:19

That's an astute answer to a tricky qusteion


28 січня 2015 09:28

Articles like these put the consumer in the driver seat-very imatotpnr.


28 січня 2015 13:43

This was so helpful and easy! Do you have any <a href="http://sprcrtc.com">aricltes</a> on rehab?


29 січня 2015 05:12

I am totally wowed and <a href="http://iqvminxkq.com">preeprad</a> to take the next step now.


29 січня 2015 06:00

Such a deep anwesr! GD&RVVF


29 січня 2015 07:59

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me sttaighr.


29 січня 2015 10:14

Way to go on this esysa, helped a ton.


29 січня 2015 10:36

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть