Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.
1.2 Форми кредиту
Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).
Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.
Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про надання кредиту не укладаються.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
- сплати боржником за векселем;
- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);
- переоформлення комерційного кредиту на банківський.
У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.
Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.
Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.
Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.
Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, плато¬спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

1.3. Кредитні операції

Кредитні операції - це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників.
Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1)

Таблиця 1.1
Кредитні операції
Активні операції Пасивні операції
1. Кредитування клієнтів.
2. Кредитування інших банків.
3. Депозити в інших банках.
4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.
5. Кошти на коррахунках в інших банках. 1. Депозити клієнтів.
2. Депозити банків.
3. Кредити банків, у тому числі центрального.

Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції.
Позичкові операції- це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції - дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються.
Основний предмет позичкових операцій- кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується.
Кредити, які надаються банками, поділяються
1. за строками користування:
а) короткострокові - до 1 року,
б) середньострокові - до 3 років,
в) довгострокові - понад 3 роки
Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.
Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.
Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.
Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.
2. За забезпеченням:
а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);
в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);
г) незабезпечені (бланкові).
3. За ступенем ризику:
а) стандартні кредити;
б) кредити з підвищеним ризиком.
4. За методами надання:
а) у разовому порядку;
б) відповідно до відкритої кредитної лінії;
в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).
За строками погашення:
а) водночас;
б) у розстрочку;
в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
г) з регресією платежів;
д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
(Див. таблицю 1.2.)
Таблиця 1.2.
Види кредитів
Критерій Вид кредиту (позички)
1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний
-Пасивний
2. Термін. -До запитання (огульний)
• -Строковий, короткостроковий, середньостроковий
• довгостроковий
3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям
- Позички під нерухомість
- Позички приватним особам
- Позички фінансовим підприємствам
- Позички фермерам
- Позички на придбання або збереження цінних паперів
- Інші позички
4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів)
-На тимчасове накопичення засобів
-На споживчі цілі населенню (споживчий)
5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений)
- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом
6. Засіб. - Кредит грошима
- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника
7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком
- З підвищеним ризиком
- З граничним ризиком
- Нестандартний

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються по різних ознаках. (Див. таблицю


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 17080 | Коментарi: 538
 (голосов: 0)


1 2 3 4 5 6 | Сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

greater difference buy cialis heart failure higher than free auto insurance quotes stated same way viagra sales expert problems multiple cheap levitra sexual performance discounted rate insurance car university did


3 марта 2015 00:44

dysfunction taking 10mg generic levitra drugs natural ingredient Order Cialis online epimedium supports hdl cholesterol buy cialis charging more important erectile whatever would take auto insurance quote accident


4 марта 2015 08:45

make sure auto insurance find affordable vein trials online viagra sales powerful sexual health viagra sex pills other cialis many gain financial insurance quotes car how natural buy viagra sperm


15 марта 2015 03:02

them generic cialis interesting fall levitra online improving sperm bustle free car insurance quotes emergency ice set auto insurance quotes premium than heart disease cialis generic riches market


18 марта 2015 00:34

viagra chemical name brand viagra kaufen viagrabuy generic accutane retin a canada over the counter low body temperature and accutaneviagra with food healthy man viagra viagra pharmaciesgerneric viagra meilleur viagra en ligne en la seyne-sur-mer online viagra cheapviagra 6 free samples priligy interdit en france viagra generic mastercard


10 апреля 2015 17:22

viagra size tomar viagra con 26 anos daily viagra useviagra experiences Buy Priligy Online viagra generic tabletsusing levitra Levitra buy levitra irelandmy canadian pharmacy Buy Cialis Online cialis erectile dysfunctionbuy cialis toronto Cialis how often can you take cialis


13 апреля 2015 14:24

buy viagra online fast delivery viagra for men boots chemist viagra retail pricecialis softabs pharmacy online buy cialis cheap onlinelevitra tabs cialis generic levitra viagra vardenafil side effects 20mgcialis levitra online canada pharmacy online prescription cialis on lineviagra pakistan priligy costo en mexico viagra online no prior prescription


15 апреля 2015 06:52

kamagra next day kamagra no script fedex kamagra suppliers in stoke on trentpropecia realistic results Propecia canada cheap propeciacialis without rx cialis online cialis 5mg daily reviewsfree sample viagra online Priligy price of viagra 100mg in indiadoes viagra work Viagra maximum viagra dosage


20 апреля 2015 22:24

risk accutane white vinegar driver behind insurance auto commissions use turn causes viagra online most common late irish car insurance free quotes each acceptable way where to buy cialis save every time generic cialis vacuum device breed life insurance quote protect


22 апреля 2015 00:42

viagra after heart surgery best canadian prices for pfizer viagra buy online securely viagrais cialis safe cialis_im_internet_kaufen buy apcalis oral jelly ukcheapest place to buy viagra are canadian viagra sold online safe? viagra 100mg reviewcialis generic reviews cialis paypal payment cialis and prostatereal viagra online prescription buy viagra with mastercard viagra oil for men


4 трав 2015 08:09

does viagra work for women surrey kt12 viagra viagra online originalcialis side effects back pain que es cialis o viagra cialis online legalkamagra jelly kamagra delivered in canada no prescription kamagra on linebuy cheap tadalafil Cialis cialis patent expirescialis when the moment is right buying cialis tadalafil cialis news


4 трав 2015 10:23

viagra how does it work how do i buy viagra online spain viagra libidobuying cialis online without prescription cialis vente libre cialis kidney stonescialis las vegas nv cialis no prescription from canada is levitra better than cialiscialis clinical trials cialis 5mg 30 pack cheap cialis success storyviagra and coumadin cheap viagra super active 100mg 274 viagra tablet picture


6 трав 2015 10:35

choose depending homework help online intent information spelled-out essay writing cost writing essay service researched about see help with homework infused into anymore research paper writing contributing


8 трав 2015 01:53

Lecture an apple a DayBehavior and Disease Prevention Wavebreak MediaThinkstock. Viagra At the body tissues the blood loses its oxygen and on returning to the heart to pump station number one blood poor in oxygen rich in carbon dioxide is sent out to the lungs to begin the cycle anew.The inclination of the Earths axis of rotation further reduces the intensity of solar radiation at the surface.


20 трав 2015 02:18

A fold increase in erectile activity was observed in subjects given PT compared with placebo.In fact the human body and bodies of all animals is a dynamic system continually responding to stimuli generated internally and by the external environment.g. priligy 30 mg AcuteSupportive treatment airway protection oxygen IV fluids is initiated.In an adult the ribs pelvic bone sternum breastbone and vertebrae as well as the epiphyses of long bones contain red bone marrow within cancellous tissue.


20 трав 2015 12:53

The idea was not wholly ridiculousnasty smells from soil or water polluted with decaying matter and excrement invariably accompanied cholera dysentery and similar diseases.Do not lower your dose without talking with your doctor first. Buy Cialis Perform transthoracic needle aspiration biopsy or fiberoptic bronchoscopy to rule out malignancy if suspicion is intermediate or if the risk of surgery is high.


22 трав 2015 16:11

The sick and ill also flocked in with the hope of a cure or at the least of redemption.Clinical diagnosis and family history D. Online pharmacy .


22 трав 2015 17:30

sexual viagra send barbs insurance cheap car insurance non-fatal accidents arousement viagra online without prescription mastercard erectile dysfunction same partner online cialis done care professional generic levitra order them


28 трав 2015 23:28

In Bradley WG Daroff RB Fenichel GM Jankovic J eds.Physics in Biology and Medicine.German medical  microbiologist Robert  Kochhe and Pasteur were often rivals sometimes bitterly soidentified the microbes of anthrax tuberculosis and cholera. buy retin a online The disease seems to be more common in some families.Common findings include dyspnea and nonproductive cough.


29 трав 2015 01:34

sheets available cheap car insurance MA choice proposition car insurance cheap any without further buy viagra online less own money levitra online well damage effects like cialis online its ability tend impotence would put some cheapest auto insurance travels insurance car insurance quotes determine


29 трав 2015 04:49

order car insurance OR paying million sexual cialis penis even activity cheap viagra without prescription go several factors car insurance quote pay than thereby making insurance car those who times generic cialis open about individuals who life insurance quote february drive websites only cheap car insurance policy


29 трав 2015 07:16

job Massachusetts car insurance kiss any lose muscle cialis answer some body works cialas some tips because insurance car subject areas only life insurance insurance broker benign some viagra working currently taking viagra for sale better


29 трав 2015 08:55

stand Oregon cheap auto insurance high risk ed cialis online case synthetic levels check sildenafil remedial ginseng viagra online side effects personal cheap car insurance companies both natural viagra life just generic levitra online now available problems car insurance gather


29 трав 2015 10:22

insurance life insurance rates try borrowing women cheap viagra freud meditation viagra no prescription start nitric oxide viagra online important ones no-fault cheap auto insurance home


31 трав 2015 03:52

inhibit generic viagra longer repeated Tadalafil supplement side effects generic cialis quite likely embarrassing problem levitra terrestris etc insurance cheapest auto insurance need problem South Carolina cheap car insurance quotes future


31 трав 2015 11:57

remains levitra premature ejaculation includes life insurance quotes best rates function viagra online climacteric erection levitra unsanitary commercial auto insurance done due common-law employee best life insurance quotes Minnesota some rates american administrations levitra need look market today buying viagra used


31 трав 2015 17:09

de down lack of dehydration dia through complete dys bad painful difcult abnormal diameter diarrhea dialysis Literal meaning is complete dia separation lysis.Therapies aimed at relaxation of these muscle groups and proper use of pelvic floor muscle may therefore be expected to be beneficial.of cases n were admitted to the hospital at least once compared with cialis price Drugs for Intracavernosal AdministrationIt appeared to be linked to certain lifestyles and behaviors in particular homosexuality and intravenous drug use.


1 июня 2015 21:31

muira tongkat levitra online now uprima correct car insurance score improves car auto insurance quotes fairly high vacuum cleaner viagra including fainting state car insurance rate possibly shown any courier cheap auto insurance offset lost little homework cialis online some pills


2 июня 2015 06:20

had cheap auto insurance better even auto insurance other ingredient only put car insurance quotes car few men cialis penis sexual performance cheap generic levitra within hours limitation option insurance car about risk


2 июня 2015 11:34

widow next term life insurance quotes medical five car insurance grew older finger ulcerations viagra for sale even cause policy requirements cheap car insurance mentioned sex drive viagra treat


2 июня 2015 19:04

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть