Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

1.3.)

Таблиця 1.3.
Розгорнута класифікація кредитів
Критерії класифікації Види позичок
1. Джерела притягнення. Внутрішні (у межах своєї країни)
Зовнішні (міжнародні)
2. Статус кредитора. Офіційні
Неофіційні
Змішані
Міжнародних організацій
3. Форма надання. Готівково-грошова
Рефінансування
Переоформлення:
-реструктуризація
-надання нового кредиту
4. Валюта притягнення. У валюті країни кредитора
У валюті країни позичальника
У валюті третьої країни
У ЕКЮ і СДР
Мультивалютні
5. Форма притягнення (організація). Двосторонні
Багатосторонні:
-Сіндіцировані
-Консорціальні
-«дзеркальні»
6. Ступінь заможності повернення. Незабезпечені (міжбанківські)
Забезпечені:
-Матеріально забезпечені (заставою), у тому числі ломбардні й іпотечні
-Бланкові (забезпечені банківськими векселями)
7. Техніка надання (притягнення) Одною сумою
Відкрита кредитна лінія
Stand-by
Контокорентні
Овердрафтні
8. Терміни користування. На поточні потреби (формування оборотних активів)
9. Спрямованість вкладення коштів. Короткострокові
Середньострокові
Довгострокові
10. Економічне призначення. Пов'язані:
• Платіжні
• Під формування запасів товарно-матеріальних цінностей, включаючи сезонні.
• Під фінансування виробничих витрат
• Розрахункові(урахування векселів)
• Під фінансування інвестиційних витрат
• Споживчі
Проміжні
Незв'язані (без вказівки об'єкта кредитування в кредитній угоді)
11.Ступінь концентрації об'єкта кредитування. Під одиничну потребу
Під сукупну потребу
Під укрупнену потребу
12. Вид процентної ставки. З фінансованою ставкою
З плаваючою ставкою
Із змішаною ставкою
13. Форма погашення. що погашаються одною сумою
що погашаються через рівні проміжки часу рівними частками
що погашаються нерівними частками
14. Юридична підпорядкованість кредитних операцій. Що підкоряються законодавству країни - кредитора
Що підкоряються законодавству країни – позичальника
Що підкоряються законодавству третьої країни2. Етапи видачі кредиту
Процедура надання кредитів складається з трьох етапів.
2.1. Підготовчий етап
На підготовчому етапі кредитний працівник вивчає можливість надання кредиту.
Кредитний працівник проводить переговори з потенціальним позичальником (для юридичних осіб - з керівниками або відповідальними працівниками) для отримання інформації щодо особливостей його господарської діяльності, ринків збуту продукції або послуг, оцінює рівень компетентності та порядності керівництва позичальника, його наміри щодо використання та повернення кредиту.
Під час переговорів кредитний працівник повинен визначити ціль кредитування, узгодити з позичальником вид кредиту та умови його надання ( суму, плату, термін, забезпечення), окреслити можливі шляхи повернення кредиту та виконання всіх інших умов кредитного договору.
Після переговорів для отримання більш повної картини про діяльність потенційного позичальника кредитний працівник разом з представником служби безпеки банку повинен його відвідати та перевірити відомості, отримані під час переговорів, впевнитися в наявності заставленого майна під час перевірки на місці із складанням відповідного акту, підписаного обома сторонами (якщо воно пропонується в забезпечення кредиту).
Якщо позичальник вже кредитувався у філії банку, кредитний працівник повинен ознайомитись з попередніми кредитними справами для вивчення кредитної історії, тобто своєчасності та повноти виконання позичальником його попередніх зобов’язань перед банком.
В разі доцільності продовження роботи з потенційним позичальником кредитний працівник консультує його щодо формування необхідного пакету документів для розгляду кредитного проекту та забезпечує перевірку наданих документів в разі отримання їх від позичальника .
Перелік документів, які повинен отримати від позичальника кредитний працівник:
- звернення позичальника до відділення банку за кредитом;
- заявка на одержання кредиту (додаток №1) ;
- клопотання власника господарського товариства на одержання кредиту ( додаток №2) ;
- копії нотаріально завірених юридичних документів щодо створення підприємства і предмету його діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію), щодо повноважень підприємства виступати гарантом, поручителем, отримувати кредити, виписку із установчих документів щодо повноважень керівника підприємства на підписання угод і на розпорядження майном підприємства;
- копія правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу;
- витяги із статутних документів поручителів або гарантів, що підтверджують право відповідних осіб укладати договори забезпечення в межах, які відповідають сумі поруки або гарантії, якщо в забезпечення кредиту пропонується порука або гарантія;
- бізнес - план;
- техніко-економічний розрахунок окупності витрат, які кредитуються (додаток №3 ) ;
- план техніко-економічного обгрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції (додаток № 4 ) ;
- баланси за попередні роки та квартали поточного року, а також на останню звітну дату з необхідними розшифровками дебіторської і кредиторської заборгованості, звіт про фінансові результати діяльності підприємства ( при можливості - копії висновків аудиторських фірм, що здійснювали перевірку діяльності позичальника );
- баланси поручителів або гарантів на останню звітну дату, інформацію щодо фінансового стану та боргів перед бюджетом, якщо в забезпечення кредиту пропонується застава або гарантія;
- дані про грошові потоки позичальника (додаток №5) для доповнення аналізу фінансового стану клієнта та визначення джерел погашення кредиту;
- копії контрактів і договорів, які складають основу кредитного проекту:
• підтверджують цільове використання кредиту;
• свідчать про узгодження термінів надходження та розміру виручки від реалізації (послуг, продукції тощо) з термінами повернення та розміром кредиту та відсотків;
- висновок (акт) організації, що здійснила незалежну експертну оцінку щодо реальної вартості нерухомості та/або транспортних засобів, які передаються в заставу. Майно повинно бути оцінене незалежними експертами, які мають відповідні ліцензії (або використовуються дані БТІ і нотаріальних органів щодо вартості майна).
В разі відсутності цього документу експертизу майна може здійснювати банк .
Для розгляду можливості надання довгострокових кредитів додатково до переліку документів, визначених вище, кредитний працівник отримує від позичальника:
• проектно-кошторисну документацію, розглянуту і затверджену в установленому порядку;
• контракт на будівництво;
• документи на право землекористування;
• позитивне рішення екологічної експертизи;
• план технічного переозброєння виробництва;
• проект технічного переозброєння діючого підприємства;
• інші нормативні акти, які підтверджують додержання законодавства по будівництву і відповідних рішень центральних і місцевих органів влади.
Якщо за кредитом звернулось підприємство, майно якого знаходиться у загальнодержавній або комунальній власності та щодо якого прийнято рішення про приватизацію, необхідно враховувати наступне.
З моменту прийняття такого рішення підприємство не має право отримувати кредит в сумі, що перевищує середньорічний розмір отриманих ним кредитів за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, без письмового дозволу на це відповідного державного органу приватизації.
Для розгляду можливості надання кредиту в такому випадку на додаток до документів, вказаних попередньо:
- від позичальника, майно якого знаходиться у загальнодержавній власності, необхідно отримати лист від регіонального відділення Фонду державного майна (або безпосередньо Фонду державного майна ) з дозволом на одержання кредиту;
- від позичальника, майно якого знаходиться у комунальній власності, необхідно отримати лист від органу місцевої виконавчої влади (або місцевого самоврядування) з дозволом на одержання кредиту.
Надання кредитів в іноземній валюті здійснюється з врахуванням діючих законодавчих та нормативних актів з питань валютного регулювання .
На підставі наданих документів заповнюються дані таблиць, які передбачені у додатку № 6.

2.2. Етап розгляду кредитного проекту та оцінки кредитоспроможності та фінансового стану позичальника

На цьому етапі працівники філії банку здійснюють всебічне вивчення суб’єкта та об’єкта кредитування та оцінку ризиків по позиці на підставі таких джерел інформації:
- офіційно наданих позичальником в банк документів;
- матеріалів щодо клієнта, отриманих із архівів банку (при наявності “кредитної історії” клієнта);
- відомостей, які можуть бути отримані від служби безпеки банку, від контрагентів потенційного позичальника, податкових адміністрацій, інших банків та інших джерел згідно “Інструкції про порядок збору, аналізу та використання оперативної економічної інформації”, затвердженої Правлінням банку 10.03.99 № 86 к) ;
- різних статистичних відомостей із загальних збірників, довідників, відомості з преси.
Кредитний працівник здійснює:
 експертизу кредитного проекту;
 аналіз фінансового стану клієнта;
 прогнозний аналіз грошового потоку клієнта.;
 підготовку схеми руху кредитних коштів.

2.2.1 Експертиза кредитного проекту

проводиться з метою визначення його окупності та можливості своєчасного погашення кредиту разом з відсотками в результаті отримання економічного ефекту від впровадження (здійснення) проекту в терміни, як


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 17098 | Коментарi: 538
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 20 січня 2012 18:37

Thanks for shairng. Always good to find a real expert.


11 февраля 2012 12:43

That hits the target prefetcly. Thanks!


14 февраля 2012 04:02

Your awnser shows real intelligence.


14 февраля 2012 04:40

aaF99K <a href="http://osdwzbmzscvq.com/">osdwzbmzscvq</a>


15 февраля 2012 10:26

JvoIF7 , qvdgmhiqqodg, [link=http://rxjimpneritj.com/]rxjimpneritj[/link], http://lhsekteesnri.com/


15 февраля 2012 15:0816 февраля 2012 08:24

rN8Dge <a href="http://bpavtbdcgisj.com/">bpavtbdcgisj</a>


16 февраля 2012 20:50

924iUD , ihslhmpdueho, [link=http://brzerspaokis.com/]brzerspaokis[/link], http://ebhbgxihmkdn.com/


17 февраля 2012 11:2822 февраля 2012 03:5423 февраля 2012 06:3927 февраля 2012 10:357 марта 2012 06:477 марта 2012 07:4716 марта 2012 07:1416 марта 2012 07:38

Grade A stuff. I'm uneuqstionably in your debt.


2 июня 2012 11:14

Ya learn something new evyedray. It's true I guess!


2 июня 2012 13:54

d0bfcL <a href="http://qlbjnuvhlksm.com/">qlbjnuvhlksm</a>


2 июня 2012 22:06

h1URlq <a href="http://pmkyqykgwraj.com/">pmkyqykgwraj</a>


2 июня 2012 23:05

eZZwTW , rocajxmiulhi, [link=http://fjamrxtusdim.com/]fjamrxtusdim[/link], http://tffvysjtcwqa.com/


4 июня 2012 00:50

knyQeo <a href="http://stbjpbqyzwgn.com/">stbjpbqyzwgn</a>


4 июня 2012 07:08

rB11a7 , jneyoznwcaqf, [link=http://ixlmortoepfd.com/]ixlmortoepfd[/link], http://yupddgdyimka.com/


5 июня 2012 02:5711 июня 2012 15:0813 июня 2012 10:3220 июня 2012 07:3425 июня 2012 14:0627 июня 2012 09:1327 июня 2012 12:3327 июня 2012 15:53

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть